/images/a_03.gif
Infocentrum Slaný
Pro Občany - Typy na kulturu, sport a vše zajímavé. Tipy pro pestřejší každodenní život ve městě SLANÝ Pro turisty - Vše o městě SLANÝ, jeho historii, památkách i dnešní podobě. Tipy na výlety do okolí. O infocentru - Kdy a kde nás můžete ve Slaném navštívit. Co vše zajímavého si do nás můžete odnést.
Infocentrum Slaný

Informační server
města Slaný a regionu
Přemyslovské střední Čechy

Ilustace Jiřiny Lockerové z knihy Panovníci českých zemí - Nakladatelství Fragment
Sladký víkend ve Slaném Přehled akcí Fotogalerie Turistické cíle Ubytování Sbírka slánek Virtuální prohlídkaAnketa
Infocentrum Slaný na Facebooku
Info

Infocentrum Slaný
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1
274 01 Slaný

Telefon: 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz

Letní otevírací doba
(duben - říjen)

Po - Pá
9.00 - 17.00
So, Ne, Svátky
9.00 - 16:30


Zimní otevírací doba:
(listopad – březen)

Po – Pá
9.00 - 16.00
So, Ne, svátek
Zavřeno
Doporučujeme
© 2007 Infocentrum Slaný

Svrkyně

/turisticke-cile/svrkyne_dsc_0272_upr.jpg

V době prehistorické patřila celá severozápadní část okresu Praha-západ k tzv. prazemědělskému území, které bylo trvale obýváno a zemědělsky obděláváno už od mladší doby kamenné, tj. asi od poloviny 6. tisíciletí př. Kr. Nacházejí se zde nejen místa známá z české mytologie, např. "Turské pole" - místo, kde podle pověsti svedli rozhodující boj o moc Čechové s Lučany, ale i velké množství archeologických nalezišť a historických památek (Kyzlík a kol. 1995; Pleiner, 1978).
V nejbližším okolí byly nalezeny doklady osídlení ve střední době kamenné - neolitu (kultury lineární a jordanovské keramiky), na území katastrů obcí Malé Čičovice, Noutonice, Svrkyně, Okoř a Makotřasy. Doklad obývání v době Únětické kultury starší doby bronzové byl nalezen v Malých Čičovicích, Noutonicích, Svrkyni a Okoři. Osídlení ve střední době bronzové (mohylová kultura) je doloženo nálezem mohyl v katastru obce Hole v blízkosti železniční zastávky Kováry. Důkaz o osídlení v mladší a pozdní době bronzové (kultura halštatská, laténská, knovízská a bylanská) se ve sledovaném území a jeho blízkém okolí dokládá nálezy v katastrech obcí Malé Čičovice, Noutonice, Svrkyně, Okoř a Libochovičky (Čtverák, 1992; Fencl, 1974; Chytráček, 1989; Justová, 1974; Knor, 1950 a 1961; Pleiner, 1978; Venclová, 1977).
Tzv. hradišťská kultura datovaná v období 7. - 12. století je doložena na nalezišti v Malých Čičovicích. Pro počátky českého státu a počátky křesťanství v Čechách má velký význam hradiště Levý Hradec (vzdálený od Okoře 8 km východním směrem) - nejvýznamnější sídlo vládnoucího přemyslovského rodu před tím, než byl založen Pražský hrad. Levý Hradec je známý především tím, že zde postavil kníže Bořivoj po přijetí křtu první křesťanský kostel v Čechách. Nejstarší kmenové hradiště Čechů Budeč je od Okoře vzdáleno 3 km severním směrem. Tvořilo spolu s Levým Hradcem a Pražským hradem tři opěrné body budoucího státu. Z latinské legendy tzv. Kristiána, hlásící se do let 992 - 994, vyplývá, že na Budči založil po roce 895 přemyslovec Spytihněv, syn Bořivojův, kostelík ke cti sv. Petra, a že za vlády jeho bratra a nástupce Vratislava sem byl poslán mladý kníže Václav, aby zde získal základy vzdělání (Krajník, Pospíšil, 1985).
Podle hrubých odhadů činila hustota obyvatelstva v Čechách v 10. století asi 5 obyvatel na km2. Podřipsko (kam náleží i hodnocené území) a dolní Povltaví mělo hustotu osídlení trojnásobnou, což je odrazem zdejších výhodných podmínek pro život (Hora, 1985).
Od ranného středověku byl vývoj širšího okolí hlavního města ovlivňován jeho sousedstvím po všech stránkách. Nejdříve se to projevilo v pozemkové držbě, kdy na rozdíl od jiných částí země se zde nevytvořily velké šlechtické državy, ale pozemkové vlastnictví bylo rozdrobeno mezi mnoho držitelů, a to hlavně z řad církevních institucí, sídlících v Praze, nebo z řad pražského patriarchátu (např. ženský klášter benediktinek svatojiřských vlastnil v zájmovém území obce Lichoceves, Okoř a Noutonice, nejstarší mužský klášter - benediktýnský klášter břevnovský vlastnil Svrkyni a Kapitola vyšehradská Čičovice) (Kyzlík a kol, 1995).
Od 13. století získávala stále četnější majetek v okolí Prahy i nejbohatší vrstva pražských měšťanů, mezi které patřil i jeden z nejbohatších Fráňa Rokycanský. Ten ve 14. století vystavěl hrad Okoř (Hausl, 1899; Flégl, 1990). Až do konce 19. století bylo celé severozápadní okolí Prahy včetně studovaného území osídleno selským lidem a řemeslníky, jejichž práce byla těsně spjata se zemědělskou výrobou. Na Zákolanský potok bylo vázáno velké množství mlýnů, z nichž je v území navrženého přírodního parku zachováno pět.
I když v této zemědělské oblasti téměř chyběl průmysl, velký podíl obyvatel tvořilo od konce 19. století průmyslové dělnictvo. Obživu nacházeli především v pražských továrnách a také v dolech a hutích Kladenska. Neutěšená sociální situace a výrazné sociální rozdíly v této části pražského okolí přivedly většinu zdejších obyvatel do levicově zaměřených stran. Od počátku 20. století to byla především KSČ, jež zde vyvíjela silnou politickou aktivitu, takže si tato oblast vysloužila název "rudý pás" kolem Prahy (Flégl, 1990; Kyzlík a kol., 1995).
Od konce minulého století lze pozorovat postupný úbytek obyvatel v obcích ležících v sousedství Prahy, naopak určitou stabilizaci a v posledních letech i přírůstek počtu obyvatel obcí těsně u hranice Prahy. Obce, v jejichž katastru se nachází území přírodního parku, podléhají od konce minulého století průběžnému vylidňování (viz tabulka). Z dat sčítání lidí, domů a bytů v roce 1991 naopak vyplývá, že na 100 obyvatel v poproduktivním věku připadá 108,9 dětí (obyvatel ve věku 0-14 let). V rámci této statistiky má výjimečné postavení k.ú. Hole (obec Svrkyně), kde je 5 trvale obydlených domů a 12 rekreačních chalup.

Zdroj: http://www.svrkyne.cz
                                                                                                                                                                                                                                                        Aktualizace: 5.8.2008

 


Vytisknout Nahoru

Aktuality z regionu

12.01.
2018
Nové brožury Central Bohemia
Středočeská centrála cestovního ruchu vydala nové brožury. více »
09.01.
2018
Kaleidoskop v novém provedení
Středočeská centrála cestovního ruchu vydala nový Kaleidoskop. více »
18.12.
2017
Nové zimní výletní vlaky ze Slaného k Okoři
Nově ze Slaného začali jezdit zimní výletní motoráčky. více »
08.12.
2017
Integrace Velvarska
Od 10. 12. 2017 dochází k rozšíření integrace veřejné dopravy. více »
29.11.
2017
Založení zahrady v MŠ Montessori
Nová zahrada v MŠ se otevřela v polovině listopadu. více »