/images/a_03.gif
Infocentrum Slaný
Pro Občany - Typy na kulturu, sport a vše zajímavé. Tipy pro pestřejší každodenní život ve městě SLANÝ Pro turisty - Vše o městě SLANÝ, jeho historii, památkách i dnešní podobě. Tipy na výlety do okolí. O infocentru - Kdy a kde nás můžete ve Slaném navštívit. Co vše zajímavého si do nás můžete odnést.
Infocentrum Slaný

Informační server
města Slaný a regionu
Přemyslovské střední Čechy

Ilustace Jiřiny Lockerové z knihy Panovníci českých zemí - Nakladatelství Fragment
Sladký víkend ve Slaném Přehled akcí Fotogalerie Turistické cíle Ubytování Sbírka slánek Virtuální prohlídkaAnketa
Infocentrum Slaný na Facebooku
Info

Infocentrum Slaný
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1
274 01 Slaný

Telefon: 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz

Letní otevírací doba
(duben - říjen)

Po - Pá
9.00 - 17.00
So, Ne, Svátky
9.00 - 16:30


Zimní otevírací doba:
(listopad – březen)

Po – Pá
9.00 - 16.00
So, Ne, svátek
Zavřeno
Doporučujeme
© 2007 Infocentrum Slaný

Neuměřice

/turisticke-cile/neumerice-122dsc_0044.jpg

Na území dnešních Neuměřic se našly archeologické nálezy, zejména keramika, spadající většinou do doby kultury Knovízské. Obecní kronika zmiňuje následující nálezy: střepy z nádob a zvířecí kosti, hromadný nález hliněných hranolků s dírkami a tzv. závaží v jámě popelovité, prehistorické sídliště s jámami odpadkovými a kostrový hrob pod kamenným balvanem s etážovitou nádobkou. Mimoto jsou známy ještě alespoň tři další nálezy. A právě z poměrné početnosti artefaktů můžeme usuzovat, že osídlení zde bylo poměrně časté.
Nejstarší slovní pověsti o vzniku obce Neuměřic odvozují jméno zakladatele z jejího názvu. Podle starší podoby jména se usuzovalo, že obec vznikla za vladyky Neumíra (Neuměra) někdy v počátcích českého přemyslovského státu. Bohužel musíme konstatovat, že pověst je poměrně nepravděpodobná a že se jméno vladyky nepodařilo ve staročeštině prokázat. Jiný skutečný důkaz k podložení teorie není znám.
Obec ve skutečnosti vznikla pravděpodobně v období 975 - 1158 (1159). Přibližně od roku 975 totiž probíhal vznik nových obcí uvnitř českého státu - jednalo se o tzv. vnitřní kolonizaci, tedy zahušťování obydlených území.
A z let 1158 a 1169 máme zachovány první konkrétní písemné zprávy. V této době byla jedna část Neuměřic ve vlastnictví panenského kláštera premonstrátek v Doksanech, druhou spravovali Johanité. Ti za koupi poplužního dvora tehdy zaplatili 28 hřiven (asi 7,2 kg) stříbra.
Avšak Neuměřice nepřecházely na různé majitele pouze koupí či dědictvím. Například roku 1436 císař a král Zikmund je zabavil a zapsal je Václavu Cardovi z Petrovic, který v té době již vlastnil Úštěk. Dalšími majiteli byli zejména Zikmund Stříbrný z Horoměřic a Zikmund Barší z Kamenice. Rod Cardů však držel část Neuměřic až do roku 1554, kdy svých šest chalup vydal královské komoře. Neuměřice vyplatil Jindřich Zejdlic ze Senfeldu, který si je připsal ke svému majetku.
V Cardovském statku čp. 1 roku 1539 spatřil světlo světa nejvýznamnější rodák, univerzitní mistr Martin Bacháček Nauměřský z Nauměřic.
Roku 1597 kupuje Neuměřice Jan Bořeň ze Lhoty. Jeho neteře prodaly vesnici roku 1641 hraběti Sezimovi z Vrtby.
Prodejem přešly Neuměřice do majetku Toskánských velkovévodů, posléze jejich příbuzných, Bavorských kurfiřtů. Od roku 1669 jsou Neuměřice již natrvalo součástí panství Zvoleněves.
Po revolučním roce 1848 vlastnil dvůr Neuměřice bývalý císař a král Ferdinand V. Dobrotivý a po něm jeho synovec, císař a král František Josef I.
V letech 1882 - 1885 byla stavěna trať Kralupy - Třebichovice, a to jen do Zvoleněvsi.
Roku 1884 povolila Zemská školní rada, aby v Neuměřicích byla vystavěna škola. Ta byla roku 1885 vysvěcena a otevřena a funguje až dodnes. Nově je k ní přidružena družina s jídelnou.
V dřívějších dobách byla obec uváděna pod různými názvy: Nevremic, Nouměřice, Neumierzicze i v různých dalších jazykových přepisech.
Roku 1890 byl založen sbor dobrovolných hasičů. Sdružoval 43 členů a účastnil se nejrůznějších společenských akcí.
Roku 1905 započala výstavba silnice Neuměřice - Velvary, která byla dokončena v r. 1906.
Od roku 1908 je v Neuměřicích vedena obecní kronika, založená při oslavě výročí šedesátiletého panování císaře a krále Františka Josefa I.
Roku 1913 byla zde založena Tělocvičná jednota Sokol. Ta přetrvala díky své popularitě až do dnešních časů. Ve středu vesnice se nachází fotbalové hřiště s potřebným zázemím, takže sportovní aktivity zde mají jistou budoucnost.
Během první světové války narukovalo postupně 77 mužů, z nichž 13 padlo.
Po obnovení samostatnosti roku 1918 vlastnila dvůr Neuměřice Československá republika. Roku 1919 došlo v Neuměřickém statku k první dělnické stávce, vyvolané solidaritou s propuštěným kolegou. Stávka se brzy rozšířila i po okolních obcích. Dělnická strana nakonec vyhrála. K další stávce došlo 12. ledna 1920. Akce nabyla masového rozšíření - zachvátila 34 statků.
Období první republiky přineslo obci některé nové výhody, jako např. snadnější spojení s městem Velvary, ale i kulturní činy, jako stavbu pomníku Mistru Janu Husovi (r. 1919). Pozemek kolem pomníku byl osázen lesními stromky, díky čemuž má obec další příjemný kus přírody. V r. 1920 byla vsazena do Husova památníku "Suchardova plagneta" - Mistr Jan Hus. I přes snahu prvorepublikových zastupitelů se však kopci s  pomníkem stále říká Sv. Ján (Nepomucký) a ne Husův vrch, jak bylo navrhováno.
Na podzim roku 1929 byl vystavěn "obecní dům". Za rok nato byla ve zdivu obecního domu odhalena deska padlým vojákům ve světové válce.
Neuměřice byly povětšinou zemědělskou obcí. Až do počátku 19. století se však v okolí místního Svatojiřského potoka nacházela soustava rybníků, z kterých mělo panství Zvoleněves jako celek určitý prospěch.
Také se těžil pískovec, okr a krevel. Významnou úlohu v hospodářství obce sehrávalo pěstování zeleniny a také ovoce za účelem jeho sušení.
Neuměřičtí občané byli po několik předchozích staletí známí svou družností, v devatenáctém století často vedli regionální národnostní akce.
Druhá světová válka zasáhla i Neuměřice - na obec bylo svrženo několik bomb, které však naštěstí nezpůsobily katastrofální škody. Během tohoto smutného období však byla bohužel zdecimována místní židovská komunita. 
Po osvobození a krátkém poválečném období začala v Neuměřicích doba budování, která přinesla zestátnění majetku.
Během dlouhé vlády Národní fronty byly Neuměřice řadovou, ničím se neodlišující vsí. Bohužel přestala být souvisle vedena obecní kronika, takže z tohoto období máme málo písemných zpráv. Byla vybudována dešťová kanalizace, která v rámci svých možností slouží do dnešních dnů.
Po obnovení demokracie roku 1989 následovaly restituce majetků a obnovení soukromého podnikání.
I přes některé těžkosti se podařilo vybudovat v obci plynovod a následně i nové místní komunikace, opravit místní kapličku atd.Zdroj: http://www.neumerice.cz/
                                                                                                                                                                                                                                                             Aktualizace: 5.8.2008


Vytisknout Nahoru

Aktuality z regionu

20.02.
2019
DAKAR SHOW 2019
Klubový večer s úspěšným českým týmem Motor Racing Group. více »
20.02.
2019
POZOR - změna jízdního řádu MHD Slaný
Výlukový jízdní řád MHD Slaný od 18. 2. - 8. 6. 2019 více »
11.02.
2019
Nové letáky na rok 2019.
Letáky Kalendárium 2019 a Turistická sezóna 2019 více »
06.02.
2019
Vycházka staletími
Oslavte s námi Mezinárodní den průvodců. více »
01.02.
2019
Přehled akcí v roce 2019.
Přehled kulturních a sportovních akcí ke stažení. více »