/images/a_03.gif
Infocentrum Slaný
Pro Občany - Typy na kulturu, sport a vše zajímavé. Tipy pro pestřejší každodenní život ve městě SLANÝ
Sladký víkend ve Slaném Přehled akcí Fotogalerie Turistické cíle Ubytování Sbírka slánek Virtuální prohlídkaAnketa
Infocentrum Slaný na Facebooku
Info

Infocentrum Slaný
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1
274 01 Slaný

Telefon: 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz

Letní otevírací doba
(duben - říjen)

Po - Pá
9.00 - 17.00
So, Ne, Svátky
9.00 - 16:30


Zimní otevírací doba:
(listopad – březen)

Po – Pá
9.00 - 16.00
So, Ne, svátek
Zavřeno
Doporučujeme
© 2007 Infocentrum Slaný

Podrobná historie Slaného

KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ

        Pouhých dvacet pět kilometrů od pražského letiště v Ruzyni leží město Slaný. které patří mezi nejstarší česká středověká města. Silnice vede do města, jemuž byl na počátku čtrnáctého věku udělen titul "královské". První písemné zmínky o něm lze vystopovat v listinách krále Přemysla Otakara II. již kolem roku 1262 a 1271, kdy zde stála tržní osada, známá z listiny papeže Řehoře IX z roku 1239.

         Své jméno město získalo pravděpodobně podle slaného pramene, který vytékal na úpatí nedalekého kopce - Slánské hory. Její výška 330 m n. m. sice není nijak ohromující, nicméně i přesto je dominantou krajiny.

         Na přelomu 13. a 14. století bylo město povýšeno na "královské" Václavem II. Hned poté se stalo sídlem krajské správy. V husitské revoluci v letech 1419-1434 připadla Slanému významná úloha. Spolu s Žatcem a Louny vytvořily husitské trojměstí (samostatný městský svaz severozápadních Čech). Slaný získal pozici důležitého hospodářského centra, kterým vedla obchodní cesta z Prahy až do Saska. Třicetiletá válka, přesuny vojsk, drancování, požáry, epidemie a emigrace pro víru měly za následek, že se ochromil hospodářský život a vylidnilo se město. Některá řemesla zanikla např. soukenictví, rybářství, vinařství a pivovarnictví. Stavba lipské silnice přinesla oživení obchodu a života ve městě. Do Slaného byla přenesena v roce 1784 pošta a v roce 1787 se do Slaného vrátilo sídlo krajského úřadu rakovnického kraje. V 19. století dochází k rozšíření komunikací, pokládá se nová dlažba, kanalizace a posléze i vodovod. Stoupl zájem o „slánský pramen“, v jehož blízkosti byly otevřeny malé lázně, které se dlouho neudržely. Druhá polovina 19. století přinesla i hluboké ekonomické přeměny, které souvisely s objevem uhlí. Pod Slánskou horou byl na malém ložisku otevřen důl Caroli, který těžil od roku 1830 do konce století. V letech 1836 – 1842 byla ve Slaném vybudována zahraničním kapitálem továrna na předení bavlny. V jejím sousedství v letech 1872 vznikl spojením dvou dílen průmyslový gigant strojírna Bolzano. V této době se začíná probouzet spolkový život, vznikají různé podpůrné i kulturní spolky. Byl založen pěvecký spolek Dalibor, Sokol, Řemeslná beseda, ochotnický spolek, založeno muzeum, dělnické spolky. Průmysl měl především vliv na rozvoj města, které se začíná v této době rozšiřovat. V roce 1873 bylo Slaný napojeno na železniční síť (Pražsko-duchcovskou dráhu) a směrem k nádraží začíná se stavbou tzv. Nového města. Závěrem století tak vyrostla k nádraží ulice s honosnými budovami.

Chloubou Slaného je spousta architektonických a kulturních památek. Renesanční fasády měšťanských domů tvoří spolu s budovou bývalé radnice kulisu Masarykova náměstí. Budovu daroval Slanému roku 1378 král Karel IV. Dnešní její podoba je poznamenána přestavbou z konce 19. století. Nepřehlédnutelná je budova bývalé piaristické koleje s kaplí Zasnoubení Panny Marie. Zde od roku 1939 sídlí Vlastivědné muzeum. Bylo založeno v roce 1885. Zasloužil se o to osvícený učitel Václav Štech. Převažují sbírky archeologické, historické a národopisné. Součástí muzejních sbírek je muzejní knihovna, kterou tvoří několik souborů. Především stará muzejní knihovna budovaná od svého založení a doplněná o část piaristické knihovny a knihovny františkánské.V rámci Kruhu přátel hudby se konají koncerty v přilehlé kolejní kapli. Kaple je zasvěcená Zasnoubení P. Marie. Dochovaný umělecký barokní klenot - oltářní obraz „Sen sv. Josefa je od italského malíře C. I. Carloniho z roku 1727. Kromě stálých expozic a příležitostných tematických a výtvarných výstav se muzeum zaměřuje na přednáškovou činnost. Od roku 1893 každoročně vydává ročenku Slánský obzor. Slánské muzeum zpřístupnilo v roce 1967 Velvarskou bránu. Pochází z druhé poloviny 15. století, což potvrzují i zbytky plastické výzdoby. Je poslední bránou, která byla součástí někdejšího slánského opevnění. Velvarská brána, 38 metrů vysoká gotická věž původního středověkého městského opevnění z let 1460 – 1480, obsahuje expozici věnovanou středověké fortifikaci města. 

Návštěvníka Slaného ohromí impozantní budova gotického děkanského kostela sv. Gotharda, který stojí na místě původně románské baziliky. Za pozornost návštěvníků stojí původní renesanční křtitelnice z roku 1511. Dochován je i původní pozdně gotický dřevěný krov a v západním portálu pozdně gotické dveře z počátku 16. století. Charakteristickou siluetu Slaného tvoří střechy kláštera a kostela Nejsvětější Trojice s vestavěnou Loretánskou kaplí. Původně patřil františkánům, dnes zde sídlí řád Bosých karmelitánů (od roku 1993). Klášter byl založen roku 1655 a stal se tak první známkou obnovy kraje po třicetileté válce.

Další významnou architektonickou památkou je slánská synagoga z roku 1865. Podoba hradu nebo pevnosti synagogy není náhodná. Byla takzvanou "duchovní pevností" židovské víry a připomínkou židovské obce, jejíž existence je ve Slaném datována už od středověku. Jako v mnoha dalších městech, i slánská židovská obec se z doby holocaustu již nevzpamatovala. O výstavbě města v 19. století vypovídá bývalá Nádražní, dnes Wilsonova ulice. Po obou jejích stranách stojí honosné budovy z konce tohoto století. Za prohlídku stojí monumentální novorenesanční budova Okresního domu, dům Julia Wiehla s sgrafitovou výzdobou Antonína Wiehla a zrekonstruované městské divadlo. První zprávy o ochotnickém divadle ve Slaném pocházejí z roku 1845. V roce 1879 vystoupili slánští ochotníci na veřejnost s návrhem na postavení vlastní divadelní budovy. Dne 24. června 1882 byl slavnostně položen základní kámen nové budovy, která byla již 30. prosince 1883, 42 dní po Národním divadle, slavnostně otevřena. První hrou bylo představení Kolárova historického dramatu „Primátor“. Na území města můžete nalézt jednu z nejstarších kaplí Božího hrobu v Čechách (1665). Slaný žije bohatým kulturním a společenským životem. K nejvýznamnějším hudebním akcím patří festival Rock na Valníku a Slánské jazzové dny. Slánské jazzové dny (SJD) jsou nejstarší hudební festival věnovaný jazzu a jemu blízkých žánrů jako blues, spirituál a gospel v České republice. Jejich první ročník se konal 24. ledna 1968. I v dnešní době je hlavním pořadatelem festivalu Jazz Club Slaný. Dramaturgie festivalu se neomezuje na určité stylové období, ale představuje jazzovou hudbu od swingu po moderní jazz až po současné vývojové trendy. SJD každoročně nabízejí reprezentativní výběr z české jazzové scény včetně atraktivních zahraničních souborů. Každoročně se také opakují Husitské slavnosti a Dny evropského dědictví. V říjnu se setkávají přední odborníci z oblasti historie, filosofie, dějin umění, literatury a teologie na Slánských rozhovorech. Pro návštěvníky města se opakovaně připravují turistické sezony. Jsou v nich zahrnuty vycházky po městě s návštěvou zajímavých objektů doprovázeny odborným výkladem.
         Současný Slaný je město moderní a připravené nabídnout svým návštěvníkům mnoho atraktivních možností. Mezi nimi má svoje místo i Víceúčelová sportovní hala s Aquaparkem
nabízející mj. ledovou plochu, squash a bowling, plavecký bazén, tobogán, vířivky, dále je ve městě letiště, skate park, městské koupaliště a plochodrážní stadion.

         Myšlenka vybudovat plochodrážní stadion ve Slaném vznikla v roce 1949 a již v roce 1950 přesně 13. srpna byl na zdejším stadionu odstartován první závod a historický první vítěz je legendární Ing. Hugo Rosák. Dalším významným mezníkem je rok 1954, ve Slaném bylo instalováno umělé osvětlení a v tehdejším Československu to také byla premiéra. Tak jako účast zahraničních jezdů při mezinárodním závodě 26.5.1954 při umělém osvětlení: vítěz závodu švédský jezdec Bernt Lindraw vytvořil nový rekord dráhy. V roce 1957 vzniklo středisko na výchovu jezdů, na post trenéra byl vybrán Václav Stanislav a již v roce 1958 družstvo pod názvem KV Svazarm Praha-venkov startovalo v MČR družstev. Tým tvořili jezdci Slaného, Mšena a Divišova. Slánští odchovanci Bohumil Rendek, Antonín Vilde, Miroslav Černý a František Moulis postupně startovali i v závodech Mistrovství světa. 20.4.1958 sledovalo 30 000 diváků I. kolo MS jednotlivců, což byla premiéra nejen ve Slaném, ale i premiérový závod MS v Československu. Závody MS i ME se ve Slaném nepřetržitě pořádaly od roku 1958 do roku 1989 a posléze od roku 2001 do 7.5.2005.

         Pobyt ve sportovním areálu se může stát výborným doplňkem společenských a kulturních akcí, které se pořádají v Městském centru GRAND.

         Pro ty, kdo dávají přednost pohybu na čerstvém povětří a milují krásy přírody, se nabízí vycházka po značené naučné stezce na Slánskou horu. Její odhalená skalnatá část jasně hovoří o sopečném původu. Charakteristické sloupce čedičové horniny vytvářejí bizarní vzor přerušovaný mnohými puklinovými jeskyněmi. Na jižním a západním svahu hory jsou dva, tajemstvím opředené, kameny. Za zmínku stojí tři kříže na vrcholu hory, jež zde původně nechal v letech 1662 – 64 vztyčit hrabě Bernard Ignác z Martinic.
         Slaný je dále znám jako rodiště celé řady významných osobností, namátkou jmenujme zakladatele české archeologie Karla Josefa Bienera z Bieneberka, malíře Josefa Navrátila, politika Františka Friče, historika umění Václava Viléma Štecha či herečku Olgu Scheinpflugovou.

Po roce 1990 se rozvíjí i průmysl ve městě, na kterém se podstatně podílejí i zahraniční investoři (F.X. Meiller, Grafobal, Mitsubishi Electric Corporation, UMOE, TOI TOI).
 

Vytisknout Nahoru

Aktuality z regionu

21.03.
2019
Nabídka táborů ve Slaném - Léto 2019
Přehledy letních nejen příměstských táborů ve Slaném. více »
18.03.
2019
Den Cyklohráčku ve Slaném
Dny Pražské integrované dopravy - Den Cyklohráčku. více »
14.03.
2019
Cyklohráček vjíždí do 6. sezóny
Výletní vláček zamíří do Slaného i letos. více »
14.03.
2019
Dny indické kultury ve Slaném.
Od 5. do 12. dubna budou ve Slaném probíhat Dny indické kultury více »
03.03.
2019
Mimořádné uzavření infocentra.
Od 11. do 24. března 2019 bude infocentrum zavřené. více »