/images/a_03.gif
Infocentrum Slaný
Pro Občany - Typy na kulturu, sport a vše zajímavé. Tipy pro pestřejší každodenní život ve městě SLANÝ
Sladký víkend ve Slaném Přehled akcí Fotogalerie Turistické cíle Ubytování Sbírka slánek Virtuální prohlídkaAnketa
Infocentrum Slaný na Facebooku
Info

Infocentrum Slaný
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1
274 01 Slaný

Telefon: 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz

Letní otevírací doba
(duben - říjen)

Po - Pá
9.00 - 17.00
So, Ne, Svátky
9.00 - 16:30


Zimní otevírací doba:
(listopad – březen)

Po – Pá
9.00 - 16.00
So, Ne, svátek
Zavřeno
Doporučujeme
© 2007 Infocentrum Slaný

Slaný v datech

Starověk
Osídlení především díky kvalitní zemědělské půdě a poloze Slánska, jako důležité křižovatky obchodních cest.
750
založení města
1137
Založení kostela sv. Gotharda ostrovskými benediktýny.
1262 a 1271
První písemná zmínka o Slaném. V privilegiu Přemysla Otakara II. je zmiňováno Slaný mezi místy, odvádějícími klášteru sv. Jiří na Pražském hradě devátý díl z tržních poplatků. To samé je potvrzeno i o devět let později.
1305
Obecně je historiky uváděno povýšení Slaného na královské město roku 1305 (některé prameny uvádějí rozmezí let 1300 - 1305), kdy zde stanovil král Václav II. Magdeburské právo. Slaný se také stal díky hradbám městem hrazeným.
1371
Obrovský požár při kterém zahynulo zhruba 2 000 lidí a prakticky celé město bylo zničeno.
1378
Císař Karel IV. věnoval slánské obci dům, který mu připadl po smrti měšťana Lukáše se svolením, aby z něho zřídila radnici (místo dnešní "staré" radnice na náměstí, čp. 3).
Husitské války 15. století
Slaný patřil v začátcích husitského hnutí k umírněnému křídlu. V květnu 1420 vyrážejí slánští, společně s lounskými a žateckými, na pomoc Praze. Toho využil Vilém Zajíc z Házmburka a lstí se zmocnil města. Roku 1421 se však opět přidává na stranu umírněného husitského křídla pražanů a zůstává jím až do roku 1425, kdy po tuhém boji dobijí Slaný vojska táboritů a sirotků. Slaný se tak stalo součástí táborského městského svazu. Společně s ním také Louny a Žatec (bojují i v bitvě U Lipan roku 1434), které spojovaly symboly hvězdy (Slaný), slunce (Žatec) a luny (Louny).
II. polovina 15. století
Za dob panování Jiřího z Poděbrad (1458 - 1471) zažívá Slaný silný rozmach a obnovují se hradby. Roku 1472 je dostavěna největší z městských bran - Pražská.
1482
Ve Slaném se konal sněm strany podobojí.
1547
Protihabsburské povstání, v němž se na straně proti Ferdinandu I. účastnil i Slaný. Majetková pokuta, ztráta privilegií, důchodů a některých okolních vsí.
1561
Část těchto zabavených statků postupně vrácena městu.
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Snad nejvíc doplatilo město na události pobělohorské. Slánští se účastnili vzpoury roku 1618 a hostili ve svých hradbách rodinu "zimního krále" Fridricha Falckého. Svůj kalich hořkosti si pak Slaný musel vypít skutečně až do dna. Královský místodržící Jaroslav Bořita z Martinic, pán na blízkém Smečně, využil bezohledně poskytnuté příležitosti k získání slánského panství. To mu bylo roku 1623 za
200 000 kop zastaveno a roku 1638 se stalo skutečným majetkem Martiniců. Během třicetileté války bylo město téměř zničeno. Díky své poloze na cestě z Německa k hlavnímu městu Praze bylo mnohokrát navštíveno Švédy, Sasy a císařskými vojsky, kteří strádající obyvatelstvo oloupili o vše cenné a co zbylo, zničily několikeré požáry. Za doby protireformace byly na Slánské hoře vztyčeny tři kříže, jako důkaz úplného pokatoličení obyvatel Slaného. Dodnes připomínají doby nezměrného utrpení, kterým Slaný prošel po Bělohorské bitvě.
1651
Jiří Bořita z Martinic vrátil městu část privilegií.
1655
Příchod františkánů do Slaného.
1659 - 1666
Počátek a konec stavby piaristické koleje. Nynější budova muzea na náměstí.
1662
Dokončení stavby františkánského kláštera a nastěhování řeholníků.
1794
Slaný opět svobodným městem.
19. století
Postupné bourání hradeb a městských bran. Dominantní Pražská brána zbořena roku 1841.
1873
Do Slaného přijel první vlak (11.5.) Rozvoj průmyslu.
1883
Slavnostní otevření Městského divadla (30.12. – tři měsíce po otevření Národního divadla).
začátek 20. století
Ve Slaném jsou desítky středně velkých strojírenských podniků, vynikají Daňkovy strojírny (pozdější ČKD) a přádelny (Benar). V okolí doly na černé uhlí (ve městě důl Caroli). Bohatá kulturní činnost.
1884
Slaný si dekretem od Františka Josefa I. z 28. května 1884 opět upravuje jméno na "královské město Slaný".
1918
Slaný se zříká přídomku "královské" ve svém názvu.
1928
Dokončení elektrifikace města.
50. léta 20. století
Slaný přišel o statut okresu a byl připojen ke Kladnu. Odsun Františkánů, v klášteře přechodně zřízena věznice.
70. léta
Zbořeny některé čtvrti (Katovna, Záfortenská, Vavřinec), probíhá panelová zástavba nedaleko centra. Těžká rána vzhledu města. Na poslední chvíli zastavena těžba čediče na Slánské hoře, čímž byla tato dominanta města zachráněna před zničením.
80. léta
Budování velkého dolu Slaný, který byl ovšem před uvedením do provozu zrušen v rámci útlumu uhelného hornictví.
1984
Centrum města a Masarykovo náměstí vyhlášeno městskou památkovou zónou.
90. léta
Město si znovu udělilo slovo "královské" do názvu. Vstup zahraničního kapitálu (Mitsubishi, F.X. Meiller, UMOE, Demag)
2001
Otevření Městského divadla po rozsáhlé rekonstrukci.
2004
Podpis smlouvy o partnerství s prvním partnerským městem Pegnitz (Německo).
Otevření zrekonstruovaného Městského centra Grand 1. plesem královského města Slaný.
2006
Setkání prezidentů V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) ve Slaném.
2008
Podpis smlouvy o partnerství se slovenským městem Skalica.
začátek 21. století
Zahájena první etapa revitalizace centra města.
11. února 2011
Ve Slaném se začalo po 135 letech opět vařit pivo. Provoz zaháji Pivovar Antoš se sídlem v Modletickém domě.
29. července 2011
Položení základního kamene parkovacího domu.
 
Při přípravě textu byla čerpána inspirace z těchto webů a materiálů:
www.slany.net
http://dusan.pc-slany.cz/
www.meuslany.cz
Kniha o Slaném
Informační materiály Infocentra a města Slaný
 

Vytisknout Nahoru

Aktuality z regionu

20.02.
2019
DAKAR SHOW 2019
Klubový večer s úspěšným českým týmem Motor Racing Group. více »
20.02.
2019
POZOR - změna jízdního řádu MHD Slaný
Výlukový jízdní řád MHD Slaný od 18. 2. - 8. 6. 2019 více »
11.02.
2019
Nové letáky na rok 2019.
Letáky Kalendárium 2019 a Turistická sezóna 2019 více »
06.02.
2019
Vycházka staletími
Oslavte s námi Mezinárodní den průvodců. více »
01.02.
2019
Přehled akcí v roce 2019.
Přehled kulturních a sportovních akcí ke stažení. více »