/images/a_03.gif
Infocentrum Slaný
Pro Občany - Typy na kulturu, sport a vše zajímavé. Tipy pro pestřejší každodenní život ve městě SLANÝ
Sladký víkend ve Slaném Přehled akcí Fotogalerie Turistické cíle Ubytování Sbírka slánek Virtuální prohlídkaAnketa
Infocentrum Slaný na Facebooku
Info

Infocentrum Slaný
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1
274 01 Slaný

Telefon: 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz

Letní otevírací doba
(duben - říjen)

Po - Pá
9.00 - 17.00
So, Ne, Svátky
9.00 - 16:30


Zimní otevírací doba:
(listopad – březen)

Po – Pá
9.00 - 16.00
So, Ne, svátek
Zavřeno
Doporučujeme
© 2007 Infocentrum Slaný

Slavní rodáci a významné osobnosti K - Ž

Významné osobnosti  K - Ž
 

 • Krasko Ivan (*12.7.1876 Lukovištia - †3.3.1958 Bratislava)
básník, chemik a poslanec

Studoval na maďarském gymnáziu v Rimavské Sobotě, německém v Sibiu a rumunském v Brašově. V l. 1900-1905 studoval chemii na Vysokém učení technickém v Praze, kde se zapojil do činnosti spolku Detvan. - Jako technický úředník pracoval v cukrovaru v Klobukách (1905-1912), v l. 1912-1914 v chemické továrně ve Slaném, kde bydlel v domě čp. 617 a v roce 1913 se mu zde narodil syn. V r. 1914 odešel jako voják na frontu a po válce přesídlil na Slovensko. Stal se poslancem, později senátorem; získal titul doktora technických věd, studoval na filozofické fakultě. Žil v Bratislavě, 1938 odešel do důchodu, 1943 se přestěhoval do Piešťan. Pochovaný je v Lukovištiach, kde má také pamětní dům. - Lyrický básník, představitel slovenské moderny a symbolismu. Také autor povídek a překladů. V Klobukách vytvořil většinu své poezie - sbírky Nox et solitudo (1909), Verše (1912). Přátelil se zde mj. s J. Š. Baarem. - Používal také pseudonym Janko Cigáň, od vydání první sbírky 1909 I. Krasko. - V r. 2004 mu byla ve Slaném na domě čp. 617odhalena pamětní deska.

 • Kynský Dominik František (* 4.10.1777 Slaný - † 15.12.1848 Brno)
kněz, spisovatel a překladatel
 

Nižší gymnázium studoval v Mostě, vyšší v Praze, kde současně navštěvoval univerzitní přednášky o češtině. V r. 1794 vstoupil do piaristického řádu, teologii studoval v Kroměříži, filozofii v Litomyšli, ve Strážnici a Mikulově. Věnoval se také studiu antických autorů a jazyků, dokonale ovládal několik jazyků. - V r. 1801 vysvěcen ve Slaném na kněze. V l. 1801-1803 učil v nižších třídách gymnázia ve Slaném, 1803-1805 v Praze a v l. 1805-1806 na vyšším gymnáziu v Mladé Boleslavi. Poté pedagog šlechtického ústavu ve Vídni a v l. 1809-1821 profesor všeobecné historie a řecké literatury filozofického ústavu v Brně. Po r. 1822 úřední překladatel moravskoslezského gubernia. - Usiloval prokázat schopnost češtiny přejímat umělecké cizojazyčné texty. Časopisecky otiskoval překlady antických autorů, také překládal církevní texty. Přítel J. Dobrovského a J. Jungmanna. - Autor náboženské, reflexivní, milostné a příležitostné poezie, krátkých povídek a historických pojednání. Přispíval do Jungmannovy Historie literatury české a zejména do jeho Slovníku česko-německého. Používal pseudonym Slanský F. D.

 • Lacina Josef (* 2.8.1850 Malín - † 21.6.1908 Rožďalovice)
historik, historický spisovatel

Obecnou školu navštěvoval v Malíně a Nových Dvorech. Absolvent gymnázia v Hradci Králové a Praze a Filozofické fakulty UK v Praze. V r. 1875 pedagog obecního slánského piaristického nižšího gymnázia, kde s přestávkou působil až do r. 1895. V l. 1877-1878 působil v Kutné Hoře. V l. 1895-1906 pedagog vyšší školy reálné v Praze-Malé Straně. Od r. 1895 též konzervátor pro okres lounský, podbořanský, rakovnický a slánský. - Uspořádal slánský archiv. - Autor veseloher, historických povídek, básní, novel, črt ze Slánska a pamětí města Slaného. - Beletristické práce tiskl pod pseudonymem Kolda Malínský, vlastivědné historické práce pod vlastním jménem Josef Lacina.

 • Liška Zdeněk (* 16.3.1922 Smečno – † 13.7.1983 Praha)
skladatel filmové hudby

Hudební základy získal u J. Kořínka ve Smečně, kde prožil dětství. Absolvent slánského gymnázia a pražské konzervatoře, obor kompoziční u prof. R. Karla a okrajově se zaměřil na dirigování. Za 2. světové války pracoval v ČKD Slaný. Dirigent slánské filharmonie. - V r.1946 odešel do Zlína, kde po hudbě k reklamním filmům navázal spolupráci s H. Týrlovou a K. Zemanem. - Autor hudby k cestopisným dokumentům Hanzelky a Zikmunda, celovečerním filmům, např. Vynález zkázy, Obchod na korze, Božská Ema ad., scénické hudby k divadelním hrám.

 • Malypetr Jan (* 21.12.1873 Klobuky - † 27.9.1947 Slaný)
český agrární politik

Studoval na gymnáziu v Praze, později na vyšší hospodářské škole v Kadani. Od r. 1900 vůdčí představitel agrární strany na Slánsku. V l. 1911-1919 starosta v Klobukách. V l. 1914-1918 okresní starosta ve Slaném. V r. 1918 stanul v čele Národního výboru slánského okresu a byl nápomocen při převzetí státní moci po rozpadu Rakouska-Uherska. Poslanec Národního shromáždění za agrární stranu, v l. 1922-1925 ministr vnitra, 1925-1932 předseda Poslanecké sněmovny, 1932-1935 předseda vlády ČSR. V době hospodářské krize se zasloužil protikrizovými opatřeními o její postupné překonání. V l. 1935-1939 opět předseda Poslanecké sněmovny NS. - Za okupace se veřejně neangažoval. - V lednu 1947 postaven před Národní soud pro údajnou kolaboraci. Na základě svědectví E. Beneše a J. Masaryka byl osvobozen. - Pohřben na klobuckém hřbitově. V srpnu 2003 odhalena pamětní deska na někdejším statku rodu Malypetrů v Klobukách.

 • Michl Vilém (* 1.1.1859 Slaný - †?)
továrník

Funkcionář různých podniků a spolků, v roce 1894 založil ve Slaném první českou továrnu na velocipedy, spolek automobilistů, odbočku svazu průmyslníků.

 • Miltner František Karel (* 21.1.1797 Slaný - † 12.11.1874 Praha)
Archivář, archeolog, znalec české numismatiky

Absolvent gymnázia ve Slaném. Vystudoval práva a filozofii na pražské univerzitě. Zprvu zastával úřednické místo, po 4 letech ředitel úřadu v Horních Beřkovicích. Od r. 1826 zastupující magistrátní rada města Slaného a zastupující justiciár smečenského panství. Současně vykonával externě funkci právníka kolečského panství, hřebečského a lidického statku. V r. 1829 se přestěhoval s rodinou do Smečna. Zde se stal justiciárem a vrchním správcem smečenského a slánského panství. Uspořádal smečenský archiv. Okresní hejtman na Smíchově a krajský hejtman v Písku. Na všech působištích usiloval o záchranu vzácných starožitností před zavlečením do ciziny a ochranu historických památek. Od r. 1861 čestný člen archeologického sboru muzea v Praze. Spoluzakladatel českého numismatického spolku v Praze. Uznávaný znalec české numismatiky. Od studentských let soustřeďoval podklady pro zpracování monografie Slaného. Z těchto podkladů později vyšel Josef Lacina, autor Pamětí města Slaného. - Závěr života prožil v Praze.

 • Moucha Josef RNDr., CSc. (* 7.4.1930 Slaný - † 9.3.1972 Praha)

Odborný publicista, entomolog, vedoucí entomologického oddělení Národního muzea


Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Od r. 1953 vědecký pracovník, později vedoucí entomologického oddělení Národního muzea v Praze. Zabýval se taxonomií, zoogeografií a faunistikou motýlů a dvoukřídlých. - Autor a spoluautor 150 odborných publikací.

 • Moucha Václav PhDr., CSc.(* 31.1.1933 - † 16.8. 2014)
archeolog

Po absolvování slánského gymnázia vystudoval prehistorii a národopis na Filozofické fakultě UK v Praze (1956). Tři roky působil jako asistent Prehistorického ústavu UK v Praze, odkud v r. 1960 přešel do Archeologického ústavu, kde pracoval až do r. 1998, kdy odešel do důchodu. Od r. 1963 vedoucí oddělení záchranného výzkumu, zakladatel Bulletinu záchranného oddělení Archeologického ústavu. V l. 1966-1967 studoval také v německém Marburgu. - Zabývá se pozdní dobou kamennou a dobou bronzovou. V l. 1953-1963 prováděl vykopávky na Slánské hoře. Jeho praktická terénní činnost se soustřeďuje především na Slánsko. Dlouholetý spolupracovník Vlastivědného muzea ve Slaném, kde se zasloužil o zpracování a rozšíření archeologických sbírek. Předseda společnosti Patria. - Autor a spoluautor odborných publikací, článků a přednášek. - Pravnuk redaktora Karla Vladislava Zapa.

 • Navrátil Josef Matěj (* 17.2.1798 Slaný – † 21.4.1865 Praha)
malíř - krajinář, portrétista, dekoratér

Vyučen malířem pokojů. V r. 1823 absolvent AVU v Praze. V r. 1850 předseda Jednoty umělců výtvarných. Základní osobnost moderního malířského realismu v českém umění, malíř druhého rokoka. Vyzdobil, mimo jiné, zámek v Liběchově, Kolíně, Jirnech, Kolíně aj. - Autor dekorativních nástěnných maleb, vývěsných obrazů s náměty zátiší, romantických krajin, městských žánrů i portrétů. Teprve na počátku 20. století uspořádána souborná výstava jeho díla s dosud neznámými skicami, kterými se zařadil k předním evropským umělcům.

 • Nejtek Václav (* 23.9.1899 Moskva - † 26.8.1958 Praha)
akademický sochař, řezbář

Dětství prožil v Moskvě. Měšťanskou školu vychodil ve Slaném, vyučil se řezbářem a pozlacovačem u strýce v Moskvě. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, žák prof. J. Mařatky a B. Kafky. Podnikl studijní cestu do Itálie a Francie. Od r. 1925 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Bohumila Kafky. - Jeho díla jsou z mramoru, pískovce, žuly a ojediněle ze dřeva. - Tvůrce řady symbolických sošek, použitých jako putovní ceny, reliéfů pro významné budovy, návrhu čs. dvacetikoruny. Pro město Slaný zhotovil sochu Bedřicha Smetany, bustu Antonína Dvořáka, dřevořezbu sv. Vojtěcha, alegorické plastiky pro městskou spořitelnu, reliéf slánského mýtu Objevení slaného pramene umístěného v budově Městského úřadu, sousoší Sloup slánských vinařů a rybářů aj. - Je pochován ve Slaném.

 • Pacák Josef RNDr., CSc. (* 16.7.1927 Slaný)
profesor organické chemie UK, odborný publicista
 

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor organická chemie. Od r. 1950 pedagog katedry chemie na Pedagogické fakultě UK, 1990-1994 vedoucí katedry učitelství a didaktiky chemie na Přírodovědecké fakultě UK. V l. 1990-1994 prorektor Univerzity Karlovy. - Zabývá se studiem sacharidů a jejich derivátů. - Autor a spoluautor řady odborných publikací, učebnic a popularizačních knih.

 • Přibil Martin Alexander ThDr. (* 14.12.1803 Slaný – † 7.2.1871 Berlín)
kněz obrozenec, národní buditel, v emigraci královský archivář v Berlíně

Čtyři roky studoval na piaristickém gymnáziu ve Slaném. Absolvent teologie. Krátce kaplan v Kladně, později v Břežanech. V r. 1835 odešel z kněžského stavu. Získal místo královského archiváře v Berlíně, kde setrval 23 let. - Autor dobově oblíbených společenských písní, sbírky modliteb. Za pobytu v Čechách údajně sestavil seznam a popis pražských kostelů.

nahoru

 • Scheinpflug Karel (* 28.12.1869 Slaný - † 5.5.1948 Mariánské Lázně)
básník, prozaik a dramatik, redaktor, novinář

Redaktor Lidových novin a Národních listů. Literárně začínal v Květech, Osvětě a Času. Věnoval se též filmu. - Autor románů a povídek. - Otec herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové.

 • Scheinpflugová Olga (* 3.12.1902 Slaný – † 13.4.1968 Praha)
herečka a spisovatelka

Vystudovala slánské gymnázium. Od mládí ji přitahovalo divadlo, začala hrát v ochotnických spolcích ve Slaném. První její větší role byla postava Lidky ve hře F. Šrámka Červen. Představení se konalo 29. srpna 1917 v slánské sokolovně. V létě 1918 odešla do pražské soukromé herecké školy Marie Hübnerové. Po dvouletém studiu herectví angažována v r. 1920 do Švandova divadla. V l. 1922-1929 členka Divadla na Vinohradech, 1929-1968 členka Národního divadla s výjimkou několikaměsíčního přerušení v r. 1930 a za okupace. Po válce byla smlouva s ní obnovena 1.2.1946. Hrála i ve filmech a televizních inscenacích. - Autorka próz o ženách v soudobé společnosti, knihy vzpomínek Český román, několika pohádkových knížek a knih pro mládež, např. Pepíkovy prázdniny aj. - Dcera spisovatele, dramatika, básníka a publicisty Karla Scheinpfluga, manželka Karla Čapka.

 • Smetáček Václav PhDr. (* 30.9.1906 Brno - † 18.2.1986 Praha)
hudební skladatel, dirigent, sbormistr, hobojista a hudební pedagog

Část dětství prožil ve Slaném u babičky, kde se učil na housle u Josefa Michla a hrál také ve slánském orchestru. Gymnázium studoval v Brně, ve Slaném a Praze. Absolvent pražské konzervatoře, obor hoboj, skladba a dirigování a Filozofické fakulty UK, kde studoval hudební vědu, estetiku a filozofii. Zakladatel a hobojista Pražského dechového kvinteta v r. 1928. V l. 1934-1943 tajemník hudebního odboru, později přednosta gramofonového oddělení Čs. rozhlasu. Dirigent a šéf filmového orchestru do r. 1945. Současně sbormistr Pražského Hlaholu. V l. 1942-1971 šéf symfonického orchestru FOK. Od r. 1945 pedagog pražské konzervatoře. V l. 1959-1960 šéfdirigent Berlínského symfonického orchestru. Vedle stálého dirigentského působení často pohostinsky vystupoval v zahraničí, např. v Los Angeles, Amsterdamu, Tokiu ad. V zahraničí oceněn i jako operní dirigent, v r. 1966 poprvé uvedl v milánské opeře La Scala Janáčkovu operu Z mrtvého domu. - Syn právníka a hudebního skladatele Rudolfa Smetáčka. - Od r. 1977 čestný občan města Slaný.

 • Smyczek Karel (* 31.3.1950 Mělník)
filmový a televizní režisér

Žil a studoval ve Slaném. Uplatnil se též v dětských rolích. V r. 1975 absolvoval filmovou a televizní režii na FAMU. Zprvu pomocný, od r. 1978 samostatný režisér Filmového studia Barrandov. Svými filmy, zaměřenými na život mládeže, přispěl k překonání stagnace filmové tvorby normalizačního období. Pro televizi natočil seriály o životě současné mládeže. - Vyučuje na FAMU.

 • Stieber Miloslav prof. , JUDr. (* 16.2.1865 Slaný - † 14.2.1934 Praha)
profesor UK, právník a právní historik

V l. 1889-1897 advokátní koncipient ve Slaném, ve Vídni a v Praze, 1897-1908 samostatný advokát ve Slaném. Od r. 1919 profesor Právnické fakulty UK v Praze. Člen Královské české společnosti nauk, od r. 1910 České akademie věd a umění. Zabýval se dějinami soukromého a veřejného práva ve střední Evropě. - Autor právně-historických studií a monografií.

 • Suchý Jaroslav RNDr., CSc. (* 30.6.1926 Slaný - † 28.8.1975 Voznice)
antropolog
 

Od r. 1971 profesor antropologie a vedoucí laboratoře vývojové antropologie Pedagogické fakulty UK v Praze. Studoval růst mládeže, antropologii Romů a gerontologii. Zakladatel čs. antropologie. - Autor vědeckých prací, článků a knižních publikací.

 • Šípek Josef (* 17.6.1906 Slaný - † 19.4.1960 Praha)
autodopravce

Podnikatel v autodopravě. Po únoru 1948 postupně likvidována jeho živnost. Odsouzen komunistickým režimem v r. 1959 na 15 měsíců vězení v pankrácké věznici. Po návratu z psychiatrické léčebny v Bohnicích se v cele oběsil. - Pamětní deska na domě čp. 55 v Soukenické ulici ve Slaném připomíná osud tohoto drobného živnostníka v komunistickém režimu.

 • Štech Rudolf (* 1.9.1858 Panenský Týnec - † 4.1.1908 Plzeň))
architekt, stavitel

Absolvent reálky v Lounech a Vysoké školy technické v Praze. Studium architektury dokončil na akademii výtvarných umění ve Vídni. Zpočátku pracoval v ateliéru vídeňského stavitele Schuhmachera. Stavitelskou dráhu začal ve Slaném. Projektoval zde několik měšťanských domů, Okresní hospodářskou záložnu, postavil radnici. Od r. 1889 působil v Plzni, kde navrhl řadu obytných a veřejných budov, postavil synagogu a obecní pivovar. Spolupracoval s M. Alšem a J. Bosáčkem na výzdobách průčelí domů sgrafity a malbami. Restauroval také církevní stavby. - Jeden z předních představitelů tzv. české neorenesance, po r. 1900 přecházel k výzdobě budov v secesním stylu. - Syn slánského stavitele Františka Štecha.

 • Štech Václav (* 29.4.1859 Kladno - † 23.2.1947 Praha)
spisovatel, divadelní ředitel a režisér, učitel

V r. 1863 se s rodiči přestěhoval z Kladna do Slaného. Do r. 1894 učil na obecné škole ve Slaném. - Organizátor slánského kulturního života. Zakladatel městské knihovny, městského muzea, muzejního spolku, divadelního ochotnického spolku ve Slaném ad. První redaktor ročenky muzejního spolku Slánský obzor. - V l. 1894-1905 ředitel školy na Žižkově. V r. 1906 odešel do předčasného důchodu a věnoval se plně divadlu. Ředitel Divadla na Vinohradech v l. 1908-1914, Uránie v l. 1914-1918 a brněnského Národního divadla v l. 1919-1925. - Autor několika divadelních her, humoresek, povídek a románů a jediné knihy pro mládež Stříbrná věž. - Mnoho let jezdil na letní domek do Libiše. Pohřben na hřbitově ve Slaném.

 • Štech Václav Vilém PhDr., prof. (* 31.3.1885 Slaný - † 24.6.1974 Praha))
historik umění, publicista, pedagog

Dětství prožil ve Slaném. V l. 1904-1910 studoval dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě UK v Praze, v r. 1912 na Sorbonně v Paříži. V l. 1910 -1918 pracovník Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Do r. 1924 působil na ministerstvu školství a národní osvěty. Od r. 1924 pedagog Uměleckoprůmyslové školy a v l. 1930-1958 Akademie výtvarných umění v Praze. V l. 1939-1942 vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Po válce též vyučoval na ČVUT v Praze. - Pozornost zaměřoval na české umění. Organizátor výstav doma i v zahraničí. Činný v uměleckých porotách. - Od r. 1904 člen Klubu Za starou Prahu. - Za svého života navštívil řadu evropských zemí. V létě pobýval na letním domku v Libiši na Mělnicku. - Autor studií o pravěkém umění, historických prací ze všech období českého výtvarného umění, např. Malířství a sochařství nové doby v Čechách a na Moravě, monografií, třídílných vzpomínek ad.

 • Šultys z Felsdorfu Jan (* 1560 Slaný - † 21.6.1621 Praha)
kutnohorský primátor
 

V r. 1590 přišel do Kutné Hory, kde se po sňatku stal významným měšťanem, konšelem a postupně primátorem. Tento původním povoláním šenkýř se zde díky výhodnému sňatku vyšvihl mezi elitní kutnohorské měšťany, v r. 1604 získal erb a pomohl si ke koupi predikátu z Felsdorfu. Později získal post primátora. Od května 1618 byl členem vlády zvolené z pánů, rytířů a měšťanů (direktorium), která vystupovala proti habsburskému trůnu; on ale vystupoval při jednáních direktoria v zájmu svého města málo a jevil se jako osoba nevýrazná a váhavá. V očích habsburského císaře Ferdinanda II. bylo jeho vystupování proti Habsburkům samozřejmě zločin. Po porážce stavů na Bílé hoře (1620) šly z Vídně zprávy, že strůjce rebelie stihne přísný trest. Jan Šultys se rozhodl jet do Prahy žádat o milost. Proces začal 29.3. na Pražském hradě. Musel odpovědět na 236 otázek. Protože se však aktivně zúčastnil stavovského povstání tak byl s dalšími 26 představiteli 21. 6. 1621 popraven jako jedenáctý před Staroměstskou radnicí. Jeho hlava byla vystavena na pranýři v Kutné Hoře a později na kutnohorské Kouřimské bráně.

 • Urbánek Rudolf PhDr., prof. (* 7.9.1877 Slaný - † 26.7.1962 Praha)

historik, profesor brněnské univerzity, odborný publicista, představitel Gollovy školy

Vystudoval slánské gymnázium a historii na UK, žák J. Golla a jeden z výrazných představitelů jeho školy. V l. 1900-1910 středoškolský profesor v Lounech, Pardubicích a Hradci Králové; 1910-1920 profesor reálky v Praze-Karlíně. Od r. 1915 docent českých dějin na UK v Praze. V l. 1920-1950 první profesor českých dějin na brněnské univerzitě. Akademik ČSAV. - Zabýval se převážně dobou husitskou a zvláště poděbradskou. Redaktor Českých dějin vydávaných v Laichtěrově nakladatelství. - Autor rozsáhlého díla o Jiřím z Poděbrad a jeho době.

 • Urbanová Eva (* 20.4.1961 Slaný)
operní pěvkyně

Dětství prožila ve Zvoleněvsi, od 16 let žila ve Vrčeni u Nepomuku. Studium učebního oboru farmaceutický chemik nedokončila. Od 17 let žačka prof. L. Kotnauerové v Lidové škole umění v Plzni. Děrovačka výpočetního střediska Jihozápadní dráhy v Plzni. Členka rockové skupiny RH+. Současně se začala věnovat studiu klasického zpěvu. Pěveckou kariéru započala v plzeňském divadle v r. 1987 rolí Cizí kněžny v Dvořákově Rusalce. Od r. 1990 členka opery Národního divadla v Praze. V současné době nejvýznamnější česká operní pěvkyně. Hostovala v milánské La Scale, v současnosti v newyorské Metropolitní opeře. Podepsala smlouvu se světovým zastoupením firmy Erato, pro kterou natočila album českých operních árií.

 • Velc Ferdinand (* 27.7.1864 Vinařice - † 1.7.1920 Sarajevo)

etnograf, fotograf, malíř krajin a podobizen, středoškolský pedagog kreslení

Obecnou školu vychodil ve Pcherách, měšťanskou v Lounech. Poté absolvent Akademie výtvarného umění v Praze a královské akademie výtvarných umění v Mnichově. Malíř krajin a podobizen. - Od r. 1895 pedagog kreslení na reálném gymnáziu v Sarajevu, kde založil Klub českých turistů. Zde také s rodinou přečkal 1. světovou válku. - Spisovatel a sběratel v oborech vlastivědy, turistiky a folklóru. Své práce uveřejňoval v českých a srbochorvatských časopisech. - Při přípravě na Národopisnou výstavu začal na Slánsku a Chodsku sbírat národopisné památky. Sběr dokumentoval fotografováním a kreslením. Na Slánsku spolupracoval s fotografem F. Durasem, který jej zasvětil do tajů fotografie. - Autor publikace Průvodce po Bosně a Hercegovině, rozsáhlého soupisu historických a uměleckých památek na Slánsku a menších regionálních tiskovin.

 • Vepřek Daniel (* 1600 - † 26.11.1657 Slaný)
slánský měšťan, autor historického Kalendáře, líčícího události z 20. a 30. let 17. stol. na Slánsku.
 • Vinařický Karel Alois (* 24.1.1803 Slaný - † 3.2.1869 Praha)
kněz, národní buditel a překladatel klasické literatury

Absolvent gymnázia ve Slaném (1818) a filozofie a bohosloví v Praze a Vídni. Po dokončení studií v r. 1825 působil ve službách arcibiskupa Václava Chlumčanského z Přestavlk jako obřadník, archiváře a knihovníka. V témže roce byl vysvěcen na kněze, v r. 1829 jmenován arcibiskupským tajemníkem. V května 1833 se stal farářem v Kováni, kam za ním dojížděli přední čeští vlastenci. V r. 1849 přešel na místo děkana v Týně n. Vltavou, v r. 1855 vikářem na Soběslavsku, od r. 1859 kanovníkem na Vyšehradě. - Založil a vydával časopis pro katolické duchovenstvo, skládal básně, divadelní hry, dětské říkanky a písně, překládal klasickou řeckou a římskou poezii. Autor Pamětního spisu, kterým byla císaři v r. 1832 doložena potřeba vzdělávání mládeže v českém jazyce. Zasloužil se o rozvoj českého jazyka a českého školství, věnoval se i problematice mimoškolní výchovy. Spolupracovník Josefa Jungmanna, Františka Palackého. - V r. 1870 odhalena pamětní deska na jeho rodném domě ve Slaném (čp. 68).

Zdroj: Čerpáno z databáze Státní vědecké knihovny v Kladně.


Čestní občané města Slaného

 • 1935 nebo 1936 Tomáš Garrigue Masaryk
   
 • 1937 dr. Edvard Beneš
 • 1937 dr. Milan Hodža
 •  8. -11.8.1945    Ivanov (Rus) – velitel Slánského okresu
 • 1965/6  V. V. Štech (rodné město) 
 • Ing. arch. Karel Neumann
 • 1969-1971 (asi) Rodin (Rus)
   
 • Václav Smetáček (dirigent)
 • 1993 (asi) Jan Šedivka (houslový virtuos – žije v Austrálii)
 • 24.6.1995 - manželé Benešovi
 • Ladislav Čepelák (grafik)
   
 
 
 


 

Vytisknout Nahoru

Aktuality z regionu

20.02.
2019
DAKAR SHOW 2019
Klubový večer s úspěšným českým týmem Motor Racing Group. více »
20.02.
2019
POZOR - změna jízdního řádu MHD Slaný
Výlukový jízdní řád MHD Slaný od 18. 2. - 8. 6. 2019 více »
11.02.
2019
Nové letáky na rok 2019.
Letáky Kalendárium 2019 a Turistická sezóna 2019 více »
06.02.
2019
Vycházka staletími
Oslavte s námi Mezinárodní den průvodců. více »
01.02.
2019
Přehled akcí v roce 2019.
Přehled kulturních a sportovních akcí ke stažení. více »